จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

มหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus Cathedral)

     มหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก และเป็นโบสถ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองมากว่าพันปี 

  มหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus Cathedral)

    มหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus Cathedral)เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปร๊าก พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ทรงโปรดให้สถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อแมททิวแห่งอาร์ราส (Matthhew of Arras) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1344 มหาวิหารมีความกว้าง 60 เมตร ยาว124 เมตร หอคอยสูง 97 เมตร การก่อสร้างในช่วงแรกๆ ยังไม่สมบูรณ์ มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายร้อยปีค.ศ. จนมาเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ. 1929


     ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม เป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ที่น่าสนใจก็คือบริเวณแท่นบูชาของเซนต์เวนเซสลาส (Chapel of St. Wenceslas) ที่ตกแต่งด้วยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีค่าถึง 1,345 ชิ้น

 
    ภายในจะเห็นโถงแบบโกธิก หน้าต่างประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสวยงามยามแสงจากภายนอกส่องลอดเข้ามาภายในจะเห็นโถงแบบโกธิก 
 
โถงแบบโกธิก
   
    ห้องโถงจากประตูทางเข้าจนถึงแท่นบูชาที่ได้ประดับประดาไปด้วยงานศิลปกระจกสี ตามหน้าต่างทั้งหลาย (สร้างผลงานโดยศิลปินชาวเช็กผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านงานศิลปะนูโวชื่อ อัลฟอนส์ มูชา “Alfons Mucha”) ซึ่งของประดับประดาภายในได้ส่องประกายแวววาวไปทั่ว
   
ศิลปะแบบอาร์ตนูโว

   
     ห้องใต้ดินของมหาวิหารที่ใช้เป็นสุสานของพระราชวงศ์ส่วนใหญ่ทั้งกษัตริย์และ ราชินีของยุคโบฮีเมียนซึ่งเป็นที่พักผ่อนที่สุดท้ายชั่วกาลนาน(อย่างเช่นพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4, (Charles IV) กษัตริย์เวนเชสลาสที่ 4, (Wenceslas IV) จอร์จ แห่งโพดแบรดดี้ (George of Poděbrady) จักรพรรดิ์รูดอลฟ์ที่ 2 (Rudolf II) พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1และยังรวมถึงพระเจ้าแมกซิมิเลียนที่ 2อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น